بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 632618
احداث 12چاه ارزیابی و مطالعات ژئوفیزیک جهت بخش آب‌شناسی جلال آباد
تاريخ انقضا 18/11/2018
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 632617
عملیات احداث مرکز آموزش جهت شرکت دولتی تولید برق (برشنا) در کابل
تاريخ انقضا 10/11/2018
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 632228
طراحی، تامین، نصب و راه اندازی خط 220kV ارغندی (کابل) – جلال آباد
تاريخ انقضا 17/11/2018
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 632227
طراحی، تامین و نصب پست برق 220/110/20kV جلال آباد شیخ مرسی
تاريخ انقضا 18/11/2018
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 632156
عملیات نصب 9 دستگاه AHS شامل 6 غرفه محافظت جهت آبگیر رود هلمند
تاريخ انقضا 27/10/2018
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 632155
عملیات نوسازی سامانه آبیاری خوری خانه در منطقه بهارک، ولایت تخار
تاريخ انقضا 28/10/2018
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 632154
نصب و احداث سامانه های خورشیدی آبرسانی منطقه دهدادی، ولایت بلخ
تاريخ انقضا 30/10/2018
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 632153
احداث ساختمان اصلی دا افغانستان بانک، وزارت مسکن و توسعه شهری
تاريخ انقضا 02/11/2018
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.