بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 657431
تامین انواع تجهیزات و قطعات فناوری ارتباطات DWDM جهت وزارت مخابرات
تاريخ انقضا 10/12/2020
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 657231
تامین انواع تجهیزات IT جهت اتصال به کویته، پیشاور، کراچی و اسلام‌آباد
تاريخ انقضا 21/12/2020
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 656838
طراحی، تامین، نصب و راه اندازی پست برق 220/20kV در ولایت غزنی
تاريخ انقضا 06/12/2020
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 656625
خدمات اینترنت ولایات CCAP و دفاتر منطقه ای، وزارت توسعه روستایی
تاريخ انقضا 18/11/2020
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 656446
عملیات احداث 10 کیلومتر جاده بتونی وسازه های مرتبط در ولایت پنجشیر
تاريخ انقضا 02/11/2020
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان فارسی دری قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 656238
تامین انواع کنتورهای برق هوشمند پیش‌پرداخت جهت بکارگیری در هرات
تاريخ انقضا 31/10/2020
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 656237
تامین، نصب و راه اندازی خط انتقال برق 220kV شیندند –  فراه (تمدید)
تاريخ انقضا 26/10/2020
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 655931
تامین، نصب و راه اندازی EPC خط انتقال برق 220kV پل هاشمی - شیندند
تاريخ انقضا 23/10/2020
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.