بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647119
عملیات نوسازی زیرساخت نوآباد رشخور فامیلی گذر منطقه 7 شهر کابل
تاريخ انقضا 25/01/2020
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.