بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647547
عملیات نوسازی بخش اول زیرساخت گذر بگرامی جهت شهرداری کابل
تاريخ انقضا 08/02/2020
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.