بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 307087
نوسازي و احداث جاده حدفاصل دشت ارچي و صاحب جهت وزارت فوايد عامه
تاريخ انقضا 12/11/2013
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 307086
عمليات اتصال سايتهاي ولايتي به سايت اصلي، فاز دوم پروژه ICT وزارت معارف
تاريخ انقضا 20/11/2013
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 307085
نوسازي جاده به طول 6 كيلومتر و احداث 7 متر پل در منطقه بهارك ولايت بدخشان
تاريخ انقضا 02/11/2013
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 307084
نوسازي 3 كيلومتر جاده و احداث سازه هاي زهكشي مرتبط در ولايت تخار
تاريخ انقضا 30/10/2013
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 307083
طراحي و احداث نيروگاه برقابي 600 كيلو واتي در ولايت لوگر، وزارت انرژي و آب
تاريخ انقضا 26/10/2013
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 307082
احداث و تكميل بيمارستان 50 تختخوابي در ولايت ارزگان، وزارت صحت عامه
تاريخ انقضا 05/11/2013
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان فارسي دري قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 307081
اجراي عمليات احداث بيمارستان منطقه اي قندهار جهت وزارت صحت عامه
تاريخ انقضا 02/11/2013
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان فارسي دري قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 307076
توسعه نيروگاههاي برقابي كوچك به ظرفيت 500 كيلو وات در بدخشان و باميان
تاريخ انقضا 04/11/2013
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.