بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 305149
عمليات توسعه پارك صنعتي شمالي واقع در شهر جديد كابل در منطقه دهسبز
تاريخ انقضا 15/09/2013
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 305148
احداث پل معلق به طول 60 متر بر رودخانه خنجان منطقه دوشي ولايت بغلان
تاريخ انقضا 31/08/2013
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 305147
ارتقاء طرح آبياري در قريه هاي گوشمير و جوي پايين در منطقه گذره ولايت هرات
تاريخ انقضا 25/08/2013
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 305146
تامين و نصب خط انتقال نيرو 110 كيلو ولت جلال آباد – كنر و پست برق مرتبط
تاريخ انقضا 15/09/2013
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 305145
پروژه ارتقاء فرودگاه باميان شامل عمليات تامين و تحويل تجهيزات امنيتي
تاريخ انقضا 20/08/2013
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 305144
نوسازي جاده حد فاصل كشم و منطقه تگاب در ولايت بدخشان (فاز اول- بخش دوم)
تاريخ انقضا 03/09/2013
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان فارسي دري قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 305143
نوسازي جاده حد فاصل پل توچك و لشواجويان در ولايت فراه، وزارت فوايد عامه
تاريخ انقضا 28/08/2013
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان فارسي دري قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 305142
احداث پل بتوني به طول 51 در ولايت فارياب، برنامه ملي راه سازي روستايي
تاريخ انقضا 20/08/2013
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان فارسي دري قابل ارايه است.