بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 305145
پروژه ارتقاء فرودگاه باميان شامل عمليات تامين و تحويل تجهيزات امنيتي
تاريخ انقضا 20/08/2013
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 305144
نوسازي جاده حد فاصل كشم و منطقه تگاب در ولايت بدخشان (فاز اول- بخش دوم)
تاريخ انقضا 03/09/2013
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان فارسي دري قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 305143
نوسازي جاده حد فاصل پل توچك و لشواجويان در ولايت فراه، وزارت فوايد عامه
تاريخ انقضا 28/08/2013
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان فارسي دري قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 305142
احداث پل بتوني به طول 51 در ولايت فارياب، برنامه ملي راه سازي روستايي
تاريخ انقضا 20/08/2013
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان فارسي دري قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 305141
اجراي عمليات احداث ساختمان دفتر وزير دولت در امور پارلماني در كابل
تاريخ انقضا 31/08/2013
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان فارسي دري قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 305082
عمليات لايروبي و تعريض سازه هاي آبي وزير آباد جهت شهرداري كابل
تاريخ انقضا 27/08/2013
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 305081
احداث پل به طول 48 متر بر رودخانه سرعوض در منطقه لولاش ولايت فارياب
تاريخ انقضا 31/08/2013
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان فارسي دري قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 305079
عمليات احداث بخش اول جاده سنگ لاخ در منطقه بهسود به طول 18 كيلومتر
تاريخ انقضا 14/09/2013
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.