بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 305078
احداث جاده به طول 51 كيلومتر حد فاصل شبرغان و سيرپل، وزارت فوائد عامه
تاريخ انقضا 15/09/2013
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 305077
احداث جاده حد فاصل تنگي چاسماي و پل تاجك آيلتان به طول 28 كيلومتر
تاريخ انقضا 08/09/2013
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 305076
مشاوره و نظارت بر برنامه دانش و توسعه جهت پروژه آب و فاضلاب شهري
تاريخ انقضا 01/09/2013
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 305075
نوسازي 4 كانال در منطقه كيشم ولايت بدخشان، وزارت احياء و انكشاف دهات
تاريخ انقضا 27/08/2013
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 305074
نوسازي طرح آبياري جوي بالا در منطقه خنجان ولايت بغلان، وزارت انرژي و آب
تاريخ انقضا 24/08/2013
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 305073
عمليات نوسازي طرح آبياري كانال سايادان در ولايت پروان جهت وزارت انرژي و آب
تاريخ انقضا 24/08/2013
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 305072
نوسازي جاده حد فاصل استالف و قرباغ در ولايت كابل جهت وزارت فوائد عامه
تاريخ انقضا 27/08/2013
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان فارسي دري قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 305071
احداث ساختمان خوابگاه و سالن غذاخوري دانشكده پزشكي دانشگاه قندهار
تاريخ انقضا 26/08/2013
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان فارسي دري قابل ارايه است.