بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 304313
اجراي پارتيش بندي بخشهاي مختلف ساختمان جديد وزارت زراعت و آبياري
تاريخ انقضا 20/08/2013
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 304312
عمليات نوسازي جاده از فراه تا لاش و جويان در ولايت فراه، وزارت فوايد عامه
تاريخ انقضا 26/08/2013
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان فارسي دري قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 304311
احداث ساختمان و آمفي تئاتر دانشگاه بدخشان جهت وزارت تحصيلات عالي
تاريخ انقضا 19/08/2013
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان فارسي دري قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 304255
احداث سازه آبي بتوني به طول 90متر در قريه روانك، منطقه شكي ولايت بدخشان
تاريخ انقضا 17/08/2013
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان فارسي دري قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 304254
نوسازي 17 كيلومتر جاده و سازه هاي زهكشي در منطقه آبكمري ولايت بادغيس
تاريخ انقضا 17/08/2013
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان فارسي دري قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 304253
عمليات نوسازي جاده حد فاصل شهرستان و كوتل قناق در ولايت دايكندي
تاريخ انقضا 17/08/2013
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان فارسي دري قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 304249
نوسازي جاده حد فاصل بزرگراه پروان – باميان و دره نيخ به طول 9 كيلومتر
تاريخ انقضا 20/08/2013
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 304248
عمليات نوسازي جاده به طول 6 كيلومتر در منطقه بركي برك ولايت لوگر
تاريخ انقضا 21/08/2013
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.