بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 305284
عمليات نوسازي جاده شوسه حدفاصل واكان و پامير جهت وزارت فوايد عامه
تاريخ انقضا 05/10/2013
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 305283
نوسازي 9 كيلومتر جاده و سازه هاي زهكشي در منطقه بهسود ولايت وردك
تاريخ انقضا 16/09/2013
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 305227
مشاوره جهت تقويت و افزايش ظرفيت سازي سازمان نقشه برداري كشور
تاريخ انقضا 07/09/2013
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 305226
احداث جاده حد فاصل نساجي گلبهار و سنجان در منطقه كوه بند، ولايت كاپيسا
تاريخ انقضا 30/09/2013
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 305225
مشاوره و نظارت بر پروژه مديريت تقويت سامانه هاي حمل و نقل شهري كابل
تاريخ انقضا 02/09/2013
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 305224
اجراي عمليات احداث ساختمان دانشگاه بغلان جهت وزارت تحصيلات عالي
تاريخ انقضا 14/09/2013
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان فارسي دري قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 305223
نوسازي جاده حد فاصل شهر راه كندهار سپين بولدك و زيارت ذاكر شريف
تاريخ انقضا 04/09/2013
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان فارسي دري قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 305149
عمليات توسعه پارك صنعتي شمالي واقع در شهر جديد كابل در منطقه دهسبز
تاريخ انقضا 15/09/2013
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.