بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 651921
تامین و نصب سامانه های بازرسی محموله ها، پروژه توسعه حمل و نقل
تاريخ انقضا 30/06/2020
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 651519
اجرای عملیات احداث 2 قطعه جاده بابا یادگار و غلام سخی در ولایت مزار
تاريخ انقضا 04/06/2020
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 651518
احداث فاز اول جاده 1200 فامیلی در ولایت خوست، وزارت امور شهرداریها
تاريخ انقضا 02/06/2020
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 651228
عملیات به روز رسانی زیرساخت بلوک 5 گذر در منطقه 12 شهرداری کابل
تاريخ انقضا 27/05/2020
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 651227
تامین، نصب و راه اندازی تجهیزات جهت اورهال واحد2 نیروگاه برقابی نغلو
تاريخ انقضا 26/05/2020
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 650939
احداث جاده های انحرافی Bypass Roads در ولایت قندهار، امور شهرداریها
تاريخ انقضا 21/05/2020
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 650938
تامین و نصب تجهیزات فناوری اطلاعات و الکتریکال جهت دیتاسنتر گمرک
تاريخ انقضا 22/07/2020
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 650834
تامین تجهیزات طیف‌نگاری، جهت‌یابی و طراحی سامانه ژئولوکیشن مخابرات
تاريخ انقضا 08/06/2020
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.