بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 648432
عملیات احداث معابر بتونی در منطقه جلال آباد، برنامه سرمایه گذاری شهرها
تاريخ انقضا 09/03/2020
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 648431
احداث جاده حاجی‌عزیز در منطقه پنجم قندهار، برنامه سرمایه گذاری شهرها
تاريخ انقضا 07/03/2020
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 648236
احداث فرودگاه شامل باند پرواز، رمپ، ترمینال و سایر سامانه ها در دایکندی
تاريخ انقضا 12/03/2020
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 648235
نوسازی زیرساخت گذر اول منطقه 11 جهت برنامه توسعه شهری در کابل
تاريخ انقضا 01/03/2020
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان فارسی دری قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 648074
عملیات نوسازی زیرساخت ناوآباد رشخور (فاز 2) گذر منطقه 7 شهر کابل
تاريخ انقضا 18/02/2020
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 648073
نوسازی زیرساخت نسجی – بگرامی گذر جهت برنامه توسعه شهری کابل
تاريخ انقضا 18/02/2020
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647547
عملیات نوسازی بخش اول زیرساخت گذر بگرامی جهت شهرداری کابل
تاريخ انقضا 08/02/2020
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647119
عملیات نوسازی زیرساخت نوآباد رشخور فامیلی گذر منطقه 7 شهر کابل
تاريخ انقضا 25/01/2020
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.