بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 646341
عملیات احداث و اجرای مرغداری در مناطق مختلف ولایات دایکندی و کنر
تاريخ انقضا 01/01/2020
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 646138
تامین انواع تجهیزات شامل کنتورهای دیجیتال تکفاز و 3فاز جهت صنعت برق
تاريخ انقضا 11/01/2020
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 646137
احداث و اجرای واحدهای مرغداری در ولایات جوزجان، کندوز، ننگرهار و پکتیا
تاريخ انقضا 09/01/2020
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645655
احداث و نوسازی سامانه آبیاری کندوز، تخار و بدخشان، پروژه رود پنج‌-آمو
تاريخ انقضا 14/12/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645447
نوسازی کانال‌های آبرسانی در تخار و بدخشان جهت پروژه رودخانه پنج-آمو
تاريخ انقضا 07/12/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645234
نگهداری فنی دوره ای بخشی از بزرگراه غزنی – قندهار به طول 45 کیلومتر
تاريخ انقضا 12/12/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645233
احداث پل تسمه ای (معلق) به طول 60متر و 425متر راه ارتباطی در بغلان
تاريخ انقضا 24/11/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان فارسی دری قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645232
احداث پل بتونی به طول 34متر و 585متر جاده دسترسی در ولایت بدخشان
تاريخ انقضا 22/11/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان فارسی دری قابل ارايه است.