بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645231
تامین سامانه کال سنتر شامل نرم افزار و سخت افزار جهت نیو کابل بانک
تاريخ انقضا 10/12/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 644896
طراحی، تامین و نصب سیلوهای فولادی در قندهار و هرات، وزارت زراعت
تاريخ انقضا 30/11/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 644895
احداث کانال ناحیه زنده جان در ولایت هرات جهت وزارت توسعه روستایی
تاريخ انقضا 18/11/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 644894
مشاوره شامل مطالعات و تاثیرات زیست محیطی طراحی راهها در تخار
تاريخ انقضا 19/11/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 644893
تامین تجهیزات نوسازی دیتا سنتر کشوری، وزارت مخابرات و فناوری اطلاعات
تاريخ انقضا 25/11/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 644892
تامین تجهیزات شامل سامانه پایش Remote Fiber Test جهت وزارت مخابرات
تاريخ انقضا 23/11/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 644891
تامین، نصب و راه اندازی 400 سامانه الکترونیکی ردیابی حمل و نقل بار
تاريخ انقضا 21/11/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 644127
طراحی، تامین و نصب پست برق 220kV/103MVA پل هاشمی در هرات
تاريخ انقضا 09/11/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.