بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 640627
نوسازی سامانه آبیاری رودخانه ارغداب در منطقه ژیری، ولایت قندهار
تاريخ انقضا 09/07/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 640426
طراحی، تامین و نصب تابلو برق واحدهای 1 و 2 و 3 نیروگاه برقابی درونته
تاريخ انقضا 17/07/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 640425
تامین ژنراتور Generator جهت پروژه MASOB مدرن سازی بانک‌های دولتی
تاريخ انقضا 10/07/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 640218
عملیات اجرایی 750 مرغداری کوچک مقیاس در قندهار، خوست و هرات
تاريخ انقضا 09/07/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 640217
طراحی، تامین، نصب و راه اندازی خط انتقال دو مداره 220kV شرنه - غزنی
تاريخ انقضا 16/07/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 640216
طراحی، تامین، نصب و راه اندازی پست برق 220/20kV در منطقه شرنه
تاريخ انقضا 17/07/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 640215
طراحی، تامین و نصب Line Bay میدان خط  220kV پست برق در غزنی
تاريخ انقضا 17/07/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 640214
خدمات مشاوره جهت آماده سازی آبگیر بالادست کابل، وزارت انرژی و آب
تاريخ انقضا 06/07/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.