بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 640215
طراحی، تامین و نصب Line Bay میدان خط  220kV پست برق در غزنی
تاريخ انقضا 17/07/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 640214
خدمات مشاوره جهت آماده سازی آبگیر بالادست کابل، وزارت انرژی و آب
تاريخ انقضا 06/07/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 640213
عملیات به روز رسانی زیرساخت گذر 24 جهت پروژه توسعه شهری کابل
تاريخ انقضا 30/06/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 640212
نوسازی سامانه اصلی آبیاری منطقه نطاق سرلار جهت وزارت انرژی و آب
تاريخ انقضا 26/06/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 640211
خدمات مشاوره و مطالعه امکان‌سنجی احداث 37 کیلومتر جاده در وردک
تاريخ انقضا 26/06/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 639519
تامین تجهیزات شامل خازن 132kV,25Mvar پست برق 132/20kV در هرات
تاريخ انقضا 09/06/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 639129
طراحی، تامین، نصب و راه اندازی 12کیلومتر خط انتقال 220kV در مزارشریف
تاريخ انقضا 10/06/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 639128
احداث 20مزرعه پرورش ماهی در ولایت خوست جهت وزارت زراعت و آبیاری
تاريخ انقضا 09/06/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.