بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 641922
نوسازی کانال‌های آبیاری در منطقه خلم ولایت بلخ جهت وزارت انرژی و آب
تاريخ انقضا 24/08/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 641921
عملیات نوسازی کانال آبیاری سنگیسر در ولایت قندهار، وزارت انرژی و آب
تاريخ انقضا 20/08/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 641732
عملیات نوسازی 24.37 کیلومتر کانال آب ارچی جدید، سامانه آبیاری کوکچا
تاريخ انقضا 31/08/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 641731
نوسازی کانال آبیاری تیزان منطقه گذاره در ولایت هرات، وزارت انرژی و آب
تاريخ انقضا 15/08/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 641526
طراحی و نصب سیلوی فولادی نگهداری غلات جهت وزارت زراعت در کابل
تاريخ انقضا 21/08/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 641525
تامین 50 کنتور جامع آب مجهز به ملزومات و قطعات جهت بکارگیری در کابل
تاريخ انقضا 25/08/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 641524
نوسازی کانال آبیاری منطقه نورگل در ولایت کنر جهت وزارت انرژی و آب
تاريخ انقضا 08/08/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 641523
مطالعات ژئوفیزیک و حفاری 16 چاه تست و نصب سامانه ها در قندهار
تاريخ انقضا 04/08/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.