بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 639127
عملیات احداث 20مزرعه پرورش ماهی در ولایت کندوز، وزارت زراعت و آبیاری
تاريخ انقضا 08/06/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 638819
احداث 20 مزرعه پرورش ماهی در ولایت بغلان جهت وزارت زراعت و آبیاری
تاريخ انقضا 02/06/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 638818
عملیات احداث 20 مزرعه پرورش ماهی در ولایت بلخ، وزارت زراعت و آبیاری
تاريخ انقضا 01/06/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 638817
احداث شبکه آبرسانی جهت شهرک اصحاب در منطقه محمد آغه، ولایت لوگر
تاريخ انقضا 12/05/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان فارسی دری قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 638608
عملیات احداث فاز اول کانال شاهی در ولایت لغمان جهت وزارت انرژی و آب
تاريخ انقضا 23/05/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 638607
تامین تجهیزات نگهداری دوره ای معابر شامل واحد آسفالت،‌ شهرداری کابل
تاريخ انقضا 18/05/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 638606
تامین تجهیزات شبکه توزیع و ISP Core سامانه ارتباطات در مزار و ننگرهار
تاريخ انقضا 19/05/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 638338
نوسازی زیرساخت کولولا پوشتا گذر جهت برنامه توسعه شهری در کابل
تاريخ انقضا 02/05/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.