بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 641522
نوسازی و ارتقاء سازه‌ های پشتیبان رودخانه ارغنداب تالقان در قندهار
تاريخ انقضا 03/08/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 641521
مشاوره شامل امکان‌سنجی نصب تاسیسات پرتودهی تولیدات کشاورزی
تاريخ انقضا 30/08/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 641324
احداث 20 مزرعه پرورش ماهی در استان لغمان، وزارت زراعت و آبیاری
تاريخ انقضا 10/08/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 641323
تامین 2402 پنل خورشیدی و کیت‌های مرتبط جهت وزارت توسعه روستایی
تاريخ انقضا 17/08/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 641322
مطالعات و حفاری 20 چاه تست، کمپرسور و سامانه پمپ در مزار شریف
تاريخ انقضا 30/07/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 641321
نوسازی کانال آبیاری شامشاپور در منطقه سرخرود جهت ولایت ننگرهار
تاريخ انقضا 27/07/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 640822
احداث 2400 سبزخانه کوچک Micro Greenhouse وزارت زراعت و آبیاری
تاريخ انقضا 20/07/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 640821
مطالعات زمین شناسی و تست شامل عملیات حفاری 15چاه آب، جلال آباد
تاريخ انقضا 13/07/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.