بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 638607
تامین تجهیزات نگهداری دوره ای معابر شامل واحد آسفالت،‌ شهرداری کابل
تاريخ انقضا 18/05/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 638606
تامین تجهیزات شبکه توزیع و ISP Core سامانه ارتباطات در مزار و ننگرهار
تاريخ انقضا 19/05/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 638338
نوسازی زیرساخت کولولا پوشتا گذر جهت برنامه توسعه شهری در کابل
تاريخ انقضا 02/05/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 638337
عملیات مرمت سازه پشتیبانی رودخانه نیتاق پایتاب جهت وزارت انرژی و آب
تاريخ انقضا 24/04/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 637587
طراحی، تامین، نصب و راه اندازی خط انتقال برق 220kV  کنر – جلال آباد
تاريخ انقضا 24/04/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 637586
طراحی، تامین، نصب و  راه اندازی پست برق 220/20kV در ولایت کنر
تاريخ انقضا 20/04/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 637312
عملیات پشتیبانی سد درونته در ولایت ننگرهار جهت وزارت انرژی و آب
تاريخ انقضا 06/04/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 637311
نوسازی شبکه کانال‌های آبیاری فیض آباد در منطقه چاربلوک، ولایت بلخ
تاريخ انقضا 02/04/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.