بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 661145
طراحی، تامین، نصب و راه اندازی سامانه برق منطقه تگاب، ولایت کاپیسا
تاريخ انقضا 07/04/2021
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 661144
تامین تجهیزات و قطعات جهت پروژه نوسازی نیروگاه برقابی نغلو در کابل
تاريخ انقضا 08/04/2021
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 660854
خدمات مشاوره جهت تسهیل در اجرای پروه های شهری چغچران و هرات
تاريخ انقضا 30/03/2021
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 660642
احداث 13.7 کیلومتر جاده آسفالت بغلان – بامیان، پروژه ترانس هندوکش
تاريخ انقضا 24/03/2021
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 659741
طراحی، تامین و نصب جهت نوسازی و گسترش شبکه توزیع برق هرات
تاريخ انقضا 17/02/2021
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 659214
تامین، نصب و راه اندازی شبکه ایستگاه‌های پایش کیفیت هوای شهر کابل
تاريخ انقضا 08/02/2021
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 658921
تامین تجهیزات IT فناوری اطلاعات جهت صنعت بیمه و سایر امور مالی
تاريخ انقضا 01/02/2021
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 658707
عملیات نوسازی سامانه آبیاری در منطقه حضرت سلطات، ولایت سمنگان
تاريخ انقضا 16/01/2021
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.