بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 665228
طراحی، تامین، نصب، تست و راه اندازی پست برق 220/20kV در فراه
تاريخ انقضا 01/09/2021
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 665227
تامین تجهیزات ICT جهت بکارگیری در شمال کابل، قندهار، ننگرهار و بلخ
تاريخ انقضا 11/08/2021
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 664925
عملیات نقشه کشی و تصویر برداری از منطقه کابل جهت وزارت شهرسازی
تاريخ انقضا 07/09/2021
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 664924
عملیات ارتقاء و نوسازی سامانه آبیاری غیرنج در ولایت دایکندی، وزارت زراعت
تاريخ انقضا 28/07/2021
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 664537
احداث جاده های آسفالت در جلال آباد، ناحیه ششم، سازمان شهرداری‌ها
تاريخ انقضا 08/07/2021
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 664318
تامین تجهیزات بانک ژن Gen Bank Equipment ‌ جهت وزارت زراعت و آبیاری‌
تاريخ انقضا 04/07/2021
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 663815
عملیات بتون‌کاری سطح معابر ناحیه 4 شهر جلال ‌آباد در ولایت ننگرهار
تاريخ انقضا 19/06/2021
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 663814
نوسازی سامانه آبیاری بایزید در منطقه بگرام ولایت پروان، وزارت زراعت
تاريخ انقضا 17/06/2021
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.