بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 639519
تامین تجهیزات شامل خازن 132kV,25Mvar پست برق 132/20kV در هرات
تاريخ انقضا 09/06/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 639129
طراحی، تامین، نصب و راه اندازی 12کیلومتر خط انتقال 220kV در مزارشریف
تاريخ انقضا 10/06/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 639128
احداث 20مزرعه پرورش ماهی در ولایت خوست جهت وزارت زراعت و آبیاری
تاريخ انقضا 09/06/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 639127
عملیات احداث 20مزرعه پرورش ماهی در ولایت کندوز، وزارت زراعت و آبیاری
تاريخ انقضا 08/06/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 638819
احداث 20 مزرعه پرورش ماهی در ولایت بغلان جهت وزارت زراعت و آبیاری
تاريخ انقضا 02/06/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 638818
عملیات احداث 20 مزرعه پرورش ماهی در ولایت بلخ، وزارت زراعت و آبیاری
تاريخ انقضا 01/06/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 638817
احداث شبکه آبرسانی جهت شهرک اصحاب در منطقه محمد آغه، ولایت لوگر
تاريخ انقضا 12/05/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان فارسی دری قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 638608
عملیات احداث فاز اول کانال شاهی در ولایت لغمان جهت وزارت انرژی و آب
تاريخ انقضا 23/05/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.