بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645447
نوسازی کانال‌های آبرسانی در تخار و بدخشان جهت پروژه رودخانه پنج-آمو
تاريخ انقضا 07/12/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645234
نگهداری فنی دوره ای بخشی از بزرگراه غزنی – قندهار به طول 45 کیلومتر
تاريخ انقضا 12/12/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645233
احداث پل تسمه ای (معلق) به طول 60متر و 425متر راه ارتباطی در بغلان
تاريخ انقضا 24/11/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان فارسی دری قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645232
احداث پل بتونی به طول 34متر و 585متر جاده دسترسی در ولایت بدخشان
تاريخ انقضا 22/11/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان فارسی دری قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645231
تامین سامانه کال سنتر شامل نرم افزار و سخت افزار جهت نیو کابل بانک
تاريخ انقضا 10/12/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 644896
طراحی، تامین و نصب سیلوهای فولادی در قندهار و هرات، وزارت زراعت
تاريخ انقضا 30/11/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 644895
احداث کانال ناحیه زنده جان در ولایت هرات جهت وزارت توسعه روستایی
تاريخ انقضا 18/11/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 644894
مشاوره شامل مطالعات و تاثیرات زیست محیطی طراحی راهها در تخار
تاريخ انقضا 19/11/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.