بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 648858
احداث 2 جاده یکالنگ و میربازار در قندهار، برنامه سرمایه گذاری شهرها
تاريخ انقضا 22/03/2020
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 648857
احداث جاده آسفالت کارته 3 صلح در مزار، برنامه سرمایه گذاری شهرها
تاريخ انقضا 17/03/2020
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 648856
نوسازی زیرساخت ذاکرین گذر در منطقه 17 برنامه توسعه شهری کابل
تاريخ انقضا 14/03/2020
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 648855
تامین تجهیزات شامل ژنراتور جهت پروژه اشتغالزایی – کارموندنا در کابل
تاريخ انقضا 04/04/2020
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 648645
احداث جاده مردیخیل در ولایت خوست جهت برنامه سرمایه گذاری شهرها
تاريخ انقضا 12/03/2020
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 648432
عملیات احداث معابر بتونی در منطقه جلال آباد، برنامه سرمایه گذاری شهرها
تاريخ انقضا 09/03/2020
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 648431
احداث جاده حاجی‌عزیز در منطقه پنجم قندهار، برنامه سرمایه گذاری شهرها
تاريخ انقضا 07/03/2020
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 648236
احداث فرودگاه شامل باند پرواز، رمپ، ترمینال و سایر سامانه ها در دایکندی
تاريخ انقضا 12/03/2020
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.