بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 637309
مهندسی، تامین، احداث و راه اندازی EPCC خطوط انتقال 33kV در الغراف
تاريخ انقضا 08/04/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 637308
خدمات بازرسی جهت تاسیسات اکتشاف، توسعه و تولید نفت میدان الغراف
تاريخ انقضا 04/04/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 637307
تامین سامانه های مدیریت محیط زیست جهت تاسیسات میدان نفتی حلفایه
تاريخ انقضا 11/04/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 637306
تامین تجهیزات آزمایشگاهی ایستگاه گازی سوم CPF-3 میدان نفتی حلفایه
تاريخ انقضا 08/04/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 637305
تامین تجهیزات عملیات پوشش Casing جدار داخلی چاههای نفت المشرف
تاريخ انقضا 23/04/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 637304
خدمات بازرسی فنی جهت عملیات احداث در پروژه2 میدان نفتی قرنه غربی
تاريخ انقضا 02/04/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 637075
تامین تجهیزات شامل ایستگاه پایش آلودگی هوا جهت پالایشگاه در  بصره
تاريخ انقضا 26/03/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 637074
تامین تجهیزات شامل 36 مبدل خنک کننده ژنراتورهای سد نیروگاه الحدیثه
تاريخ انقضا 26/03/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.