بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 655905
خدمات مشاوره فنی جهت اجرای پروژه سرمایه گذاری در زیرساخت سلامت
تاريخ انقضا 26/10/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 655904
عملیات احداث مخزن R2 جهت پروژه ارتقاء آبرسانی و مدیریت فاضلاب بغداد
تاريخ انقضا 09/11/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 655903
عملیات EPCC جهت گسترش و ارتقاء ایستگاه سوخت میدان نفتی الاحدب
تاريخ انقضا 25/10/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 655902
تامین سامانه اعلان حریق و شناسایی گازها جهت پالایشگاه، استان بصره
تاريخ انقضا 02/11/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 655901
تامین تجهیزات و قطعات جهت برجها، مجاری و رئاکتورها در پالایشگاه، بصره
تاريخ انقضا 08/11/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 655705
تامین تجهیزات و عملیات اجرایی نوسازی پست برق 400/132kV در بیجی
تاريخ انقضا 09/11/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 655704
همسازی تجهیزات Equipment Compatibility جهت میدان نفتی حلفایه
تاريخ انقضا 28/10/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 655703
تامین ابزارهای تکمیلی Completion Tools و خدمات، میدان نفتی میسان
تاريخ انقضا 26/10/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.