بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 661129
تامین تجهیزات شامل اتصالات لوله Pipe Fittings میدان نفتی در میسان
تاريخ انقضا 30/03/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 661128
تامین تجهیزات عملیات Casing سامانه حفاری در میدان نفتی شرق بغداد
تاريخ انقضا 07/04/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 661127
تامین آلومینای فعال شده Activated Alumina جهت پالایشگاه در بصره
تاريخ انقضا 07/04/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 661126
تامین مواد شیمیایی آزمایشگاهی جهت میدان نفتی الغراف، استان ذیقار
تاريخ انقضا 24/03/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 660818
تامین سامانه هشدار حریق و تشخیص گاز جهت پالایشگاه در استان بصره
تاريخ انقضا 06/04/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 660817
تامین کنترل کننده دیجیتال برنامه پذیر Multi Loop جهت پالایشگاه، بصره
تاريخ انقضا 29/03/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 660816
تامین تجهیزات شامل Balancing Machine جهت پالایشگاه در استان بصره
تاريخ انقضا 24/03/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 660815
تامین سامانه های هشدار حریق و پایش خوردگی جهت میدان نفتی حلفایه
تاريخ انقضا 24/03/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.