بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 649616
طراحی، تامین و نصب ایستگاه کاهش فشار گاز طبیعی در پالایشگاه، بصره
تاريخ انقضا 06/05/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 649615
خدمات اجرایی چاهها در منطقه التعاقد جهت فاز2 میدان نفتی قرنه غربی
تاريخ انقضا 23/04/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 649614
تامین تجهیزات شامل قطعات سامانه تهویه هوا جهت میدان نفتی میسان
تاريخ انقضا 20/04/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 649613
اجرا و نگهداری ESP Operation & Maintenance  در میدان نفتی میسان
تاريخ انقضا 13/04/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 649612
تامین تجهیزات شامل لوله دیگ بخار جهت پالایشگاه بیجی در صلاح الدین
تاريخ انقضا 21/04/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 649611
تامین Flange, Elbow, I+U+H Beam جهت نوسازی بویلر پالایشگاه بیجی
تاريخ انقضا 21/04/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 649406
تامین و نصب سامانه فشرده ساز هوا و ملزومات جهت پالایشگاه، بصره
تاريخ انقضا 02/05/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 649405
تامین تجهیزات آزمایشگاهی جهت واحد تقطیر پالایشگاه در استان بصره
تاريخ انقضا 08/04/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.