بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 641515
عملیات نوسازی جاده الخالص – عظیم، بخش اول مسیر بغداد - کرکوک
تاريخ انقضا 07/08/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 641514
طراحی، تامین و نصب سامانه تولید نیتروژن برودتی Cryogenic در بصره
تاريخ انقضا 08/08/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 641513
عملیات اجرایی تاسیسات زیرساختی و خدمات نگهداری میدان قرنه غربی
تاريخ انقضا 25/08/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 641512
تامین تجهیزات شامل قطعات مکانیکال واحد تصفیه ایستگاه آب میدان حلفایه
تاريخ انقضا 18/08/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 641511
خدمات پردازش هسته‌ ای Core Processing جهت قطعه 10 اکتشاف نفت
تاريخ انقضا 06/08/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 641307
طراحی، تامین و نصب پست‌های 33/11kV و 132/33kV در رمادی و تکریت
تاريخ انقضا 07/08/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 641306
مشاوره جهت نوسازی مدارس در صلاح الدین، دیالی، الانبار، نینوا و کرکوک
تاريخ انقضا 28/07/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 641305
مهندسی، تامین، احداث و راه اندازی خطوط 33kv در میدان نفتی الغراف
تاريخ انقضا 31/07/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.