بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 636334
تامین تجهیزات فناوری اطلاعات شامل CISCO ISE جهت وزارت مخابرات
تاريخ انقضا 03/03/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.