بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 639525
طراحی، تامین، نصب و راه اندازی سامانه اَبَر رایانه HPC جهت هواشناسی
تاريخ انقضا 03/06/2019
كشور: نیجر
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.