بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643847
تامین و نصب تجهیزات IT فناوری اطلاعات جهت مدیریت بیمه های درمانی
تاريخ انقضا 17/10/2019
كشور: فلسطین
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.