بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 644891
تامین، نصب و راه اندازی 400 سامانه الکترونیکی ردیابی حمل و نقل بار
تاريخ انقضا 21/11/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.