بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 644892
تامین تجهیزات شامل سامانه پایش Remote Fiber Test جهت وزارت مخابرات
تاريخ انقضا 23/11/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.