بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 644921
تامین، نصب، پشتیبانی و نگهداری تجهیزات سامانه های پرداخت و دریافت
تاريخ انقضا 18/11/2019
كشور: بوروندی
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.