بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 655543
تامین و نصب سامانه امنیت و نرم افزار مرتبط، پروژه ارتقاء سیستم پرداخت
تاريخ انقضا 09/11/2020
كشور: مغولستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.