بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669533
تامین و نصب تجهیزات IT جهت پروژه مدیریت و ارتقاء شفافیت اداری و مالی
تاريخ انقضا 23/12/2021
كشور: مغولستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.