بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 309265
تامين، نصب و راه اندازي سامانه ديجيتال اتاق كنترل شبكه تلويزيون BTV ملي و جهاني
تاريخ انقضا 27/01/2014
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 309112
تامين دسترسي به اينترنت 9Mbps دانلود و 5Mbpsآپلود، وزارت زراعت و آبياري
تاريخ انقضا 28/12/2013
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 308293
عمليات احداث 2 مركز داده Data Centre و تامين تجهيزات مرتبط و ارايه خدمات
تاريخ انقضا 31/12/2013
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 308191
تامين، نصب و راه اندازي تجهيزات فناوري اطلاعات و ارتباطات و نرم افزارهاي مرتبط
تاريخ انقضا 02/12/2013
كشور: فيليپين
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 308153
تامين و نصب سخت افزار GIS و سامانه GPS جهت كشورهاي عضو SADS در 3 بخش
تاريخ انقضا 17/12/2013
كشور: آفريقاي جنوبي
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 307221
تامين تجهيزات فناوري اطلاعات جهت پروژه توسعه پايدار منابع طبيعي، وزارت معادن
تاريخ انقضا 11/11/2013
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 307086
عمليات اتصال سايتهاي ولايتي به سايت اصلي، فاز دوم پروژه ICT وزارت معارف
تاريخ انقضا 20/11/2013
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 307021
تامين، نصب و راه اندازي سامانه ديوار آتشين جهت شبكه ITD رايانه هاي اداري
تاريخ انقضا 30/10/2013
كشور: امارات
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.