بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 630606
تامین، نصب و راه اندازی تجهیزات گره انتقال نوری OTN جهت پارک هایتک
تاريخ انقضا 26/09/2018
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 630562
جایگزینی و نوسازی تجهیزات مخابراتی PABXS جهت هیات برق و آب دبی
تاريخ انقضا 06/09/2018
كشور: امارات
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 629656
تامین تجهیزات فناوری اطلاعات IT وزارت نوسازی و توسعه روستایی، کابل
تاريخ انقضا 27/08/2018
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 629216
تامین تجهیزات سامانه ارتباطات و هواشناسی فرودگاه میدان نفتی حلفایه
تاريخ انقضا 06/08/2018
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 627611
مشاوره و پشتیبانی فنی جهت برنامه ریزی توسعه وزارت ترابری و ارتباطات
تاريخ انقضا 07/06/2018
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 627522
تامین انواع تجهیزات ICT جهت 30دبیرستان نوآوری و مرکز آموزش معلمان
تاريخ انقضا 20/06/2018
كشور: قرقیزستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 627472
تامین،نصب و اجرای سامانه های IT جهت کریدور اتوبوس‌رانی در اسلام آباد
تاريخ انقضا 11/06/2018
كشور: پاکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 627416
عملیات تامین، نصب و پشتیبانی تجهیزات جهت نوسازی شبکه متروپولیتن
تاريخ انقضا 22/06/2018
كشور: لسوتو
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.