بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 634326
تامین و نصب تجهیزات IT جهت مونیتورینگ و مدیریت 130 قایق ماهیگری
تاريخ انقضا 09/01/2019
كشور: آنگولا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 633606
تامین، نصب و راه اندازی تجهیزات ICT دبیرخانه شورای عالی برنامه ریزی
تاريخ انقضا 18/12/2018
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 633322
گسترش شبکه ISP و جایگزینی سامانه های ELO جهت وزارت مخابرات
تاريخ انقضا 01/12/2018
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 633321
تامین و نصب تجهیزات IT فناوری اطلاعات جهت پروژه ارتقاء امور مالی
تاريخ انقضا 11/12/2018
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 632922
تامین، نصب، تست و راه اندازی سامانه پیام رسانی حمل و نقل هوایی
تاريخ انقضا 29/11/2018
كشور: موریس
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 632836
احداث ایستگاه زمینی ماهواره افغانستان-1 جهت وزرات CIT مخابرات
تاريخ انقضا 21/11/2018
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 632034
تامین و نصب زیرساخت دیتاسنتر و سامانه فناوری ارتباطات نظام بانکی
تاريخ انقضا 10/11/2018
كشور: سائوتومه و پرنسیپ
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 631917
خدمات مدیریت بهینه سازی شبکه جهت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
تاريخ انقضا 23/10/2018
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.