بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 619913
مشاوره جهت توسعه راهبرد کشوری بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات
تاريخ انقضا 22/01/2018
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 619558
پروژه عمومی ارتقاء زیرساخت ارتباطات در عشق ‌آباد، مرو و سایر مناطق
تاريخ انقضا 06/02/2018
كشور: ترکمنستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 619495
خدمات مشاوره و نظارت بر پروژه مدرن سازی زیرساخت ICT دادگستری
تاريخ انقضا 08/01/2018
كشور: تانزانیا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 616041
تامین و نصب تجهیزات به روز رسانی سامانه های G2G  وزارت امور مالی
تاريخ انقضا 04/12/2017
كشور: ارمنستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 615485
خدمات نگهداری تجهیزات IT و اجرا و پشتیبانی و خط ارتباطی در حلفایه
تاريخ انقضا 08/11/2017
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 614087
تامین نرم افزار و سخت افزار ICT جهت پروژه ظرفیت سازی مدیریت آمار
تاريخ انقضا 07/11/2017
كشور: اریتره
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 614044
تامین و نصب نرم افزار و سخت افزار جهت زیرساخت سازمان‌های مالی
تاريخ انقضا 01/11/2017
كشور: مغولستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 613916
تامین محصولات فناوری اطلاعات IT جهت میدان نفتی حلفایه در میسان
تاريخ انقضا 23/10/2017
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.