بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 627522
تامین انواع تجهیزات ICT جهت 30دبیرستان نوآوری و مرکز آموزش معلمان
تاريخ انقضا 20/06/2018
كشور: قرقیزستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 627472
تامین،نصب و اجرای سامانه های IT جهت کریدور اتوبوس‌رانی در اسلام آباد
تاريخ انقضا 11/06/2018
كشور: پاکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 627416
عملیات تامین، نصب و پشتیبانی تجهیزات جهت نوسازی شبکه متروپولیتن
تاريخ انقضا 22/06/2018
كشور: لسوتو
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 627137
تامین تجهیزات فناوری اطلاعات و شبکه، پروژه پشتیبانی ارتقاء امور مالی
تاريخ انقضا 02/06/2018
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 626711
تامین و نصب سامانه مدیریت سوابق و اسناد الکترونیک و خدمات مرتبط
تاريخ انقضا 22/05/2018
كشور: نیجریه
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 626497
تامین، نصب و راه اندازی فیبر نوری جهت پروژه ارتباط تجاری ماورای صحرا
تاريخ انقضا 07/05/2018
كشور: نیجر
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان فرانسه قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 624165
تامین تجهیزات جهت گسترش شبکه اتصال LAN سایت‌ها و ادارات، جیراما
تاريخ انقضا 03/04/2018
كشور: ماداگاسکار
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان فرانسه قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 621655
مشاوره و مطالعات زیست محیطی و طراحی نقشه راه IT فناوری اطلاعات
تاريخ انقضا 14/02/2018
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.