بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 624165
تامین تجهیزات جهت گسترش شبکه اتصال LAN سایت‌ها و ادارات، جیراما
تاريخ انقضا 03/04/2018
كشور: ماداگاسکار
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان فرانسه قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 621655
مشاوره و مطالعات زیست محیطی و طراحی نقشه راه IT فناوری اطلاعات
تاريخ انقضا 14/02/2018
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 621643
تامین نرم افزار مدیریت و خدمات مرتبط جهت بکارگیری در میدان نفتی حلفایه
تاريخ انقضا 01/02/2018
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 620211
طراحی، تامین، نصب و راه اندازی سامانه تلفن PABX جهت سازمان برق
تاريخ انقضا 14/02/2018
كشور: اردن
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 620114
تامین تجهیزات زیرساختی IT و نرم افزارها جهت سازمان برنامه ریزی کشور
تاريخ انقضا 05/02/2018
كشور: مصر
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 619913
مشاوره جهت توسعه راهبرد کشوری بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات
تاريخ انقضا 22/01/2018
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 619558
پروژه عمومی ارتقاء زیرساخت ارتباطات در عشق ‌آباد، مرو و سایر مناطق
تاريخ انقضا 06/02/2018
كشور: ترکمنستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 619495
خدمات مشاوره و نظارت بر پروژه مدرن سازی زیرساخت ICT دادگستری
تاريخ انقضا 08/01/2018
كشور: تانزانیا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.