بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 608165
تامین، احداث، نصب و راه اندازی زیرساخت فیبر نوری جهت پروژه دورسال
تاريخ انقضا 29/08/2017
كشور: کامرون
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان فرانسه قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 608091
تامین و نصب تجهیزات مبادله Exchange اینترنت کشوری، وزارت ارتباطات
تاريخ انقضا 30/07/2017
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 608041
خدمات برقراری ارتباط ماهواره ای Satellite Service میان پکن و میسان
تاريخ انقضا 16/07/2017
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 607894
تامین تجهیزات IT فناوری اطلاعات جهت مراکز استخدام و منطقه آکیماتس
تاريخ انقضا 26/07/2017
كشور: قزاقستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 607822
مشاوره جهت توسعه سامانه اطلاعات Information در بیمارستان دونکا
تاريخ انقضا 17/07/2017
كشور: گینه
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان فرانسه قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 607555
تامین، نصب و راه اندازی تجهیزات ICT و خدمات، وزارت آموزش و ورزش
تاريخ انقضا 20/07/2017
كشور: اوگاندا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 606353
گسترش کانال‌ها و شبکه خطوط کابل‌های فیبر نوری در الخویر،‌ مسقط
تاريخ انقضا 04/07/2017
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 606352
عملیات نصب کانالها، ایجاد اشتراک و شبکه فیبر نوری در المعبیله، مسقط
تاريخ انقضا 04/07/2017
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.