بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 613916
تامین محصولات فناوری اطلاعات IT جهت میدان نفتی حلفایه در میسان
تاريخ انقضا 23/10/2017
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 613825
تامین و نصب تجهیزات ICT و زیرساخت‌ها، بازار مشترک شرق و جنوب آفریقا
تاريخ انقضا 20/10/2017
كشور: زامبیا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 613588
تامین، نصب، تست و راه اندازی جهت گسترش سامانه های انتقال دیتا
تاريخ انقضا 30/10/2017
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 612291
تامین تجهیزات فناوری اطلاعات IT و الکتریکی سامانه گمرک، وزارت مالیه
تاريخ انقضا 13/10/2017
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 611851
خدمات فناوری اطلاعات IT جهت مدرن سازی سامانه پنجره واحد کشوری
تاريخ انقضا 18/10/2017
كشور: قرقیزستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 611716
تامین، نصب و پشتیبانی سامانه اطلاعاتی – تحلیلی IAS جهت بانک دولتی
تاريخ انقضا 26/09/2017
كشور: قرقیزستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 611647
تامین، نصب و راه اندازی شبکه فیبرنوری، سازمان کشوری اطلاعات و فناوری
تاريخ انقضا 12/10/2017
كشور: اوگاندا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 611598
تامین تجهیزات ارتباطات شامل سرورها و شبکه محلی جهت 600 مدرسه
تاريخ انقضا 22/09/2017
كشور: قرقیزستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.