بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 649627
تامین و جایگزینی مجراهای واحد تصفیه آب صنعتی جهت پالایشگاه بانیاس
تاريخ انقضا 03/05/2020
كشور: سوریه
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 649626
تامین تجهیزات و قطعات کمپرسور هوا جهت بکارگیری در پالایشگاه بانیاس
تاريخ انقضا 29/04/2020
كشور: سوریه
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 649619
خدمات حفاری 2 چاه افقی و نصب تجهیزات در میدان نفتی گاتاردپه شمالی
تاريخ انقضا 16/04/2020
كشور: ترکمنستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان روسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 649618
تامین تجهیزات، اورهال و مدرن‌سازی سامانه UAASO PSG جهت ترکمن‌گاز
تاريخ انقضا 23/04/2020
كشور: ترکمنستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان روسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 649617
عملیات نصب سامانه گاز در سایت تولید دریالیک به شیوه کلید در دست
تاريخ انقضا 21/04/2020
كشور: ترکمنستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان روسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 649616
طراحی، تامین و نصب ایستگاه کاهش فشار گاز طبیعی در پالایشگاه، بصره
تاريخ انقضا 06/05/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 649615
خدمات اجرایی چاهها در منطقه التعاقد جهت فاز2 میدان نفتی قرنه غربی
تاريخ انقضا 23/04/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 649614
تامین تجهیزات شامل قطعات سامانه تهویه هوا جهت میدان نفتی میسان
تاريخ انقضا 20/04/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.