بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647722
تامین تجهیزات راه آهن، قطعات و مصالح جهت مجتمع نفت و گاز ترکمن‌باشی
تاريخ انقضا 25/02/2020
كشور: ترکمنستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان روسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647721
تامین تجهیزات کنترل و اندازه گیری، ژئوفیزیک و الکتریکال جهت صنعت نفت
تاريخ انقضا 21/02/2020
كشور: ترکمنستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان روسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647708
تامین قطعات مکانیکال جهت کمپرسور گاز ایستگاه CPF3 میدان نفتی حلفایه
تاريخ انقضا 24/02/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647705
تامین انواع ماشین آلات اطفاء حریق جهت بکارگیری در میدان نفتی احدب
تاريخ انقضا 25/02/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان عربی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647704
اجرای تست آزمایشگاهی خوردگی و خدمات آنالیز در میدان نفتی احدب
تاريخ انقضا 19/02/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان عربی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647702
تامین اتصالات لوله Pipe Fittings جهت بکارگیری در میدان نفتی میسان
تاريخ انقضا 19/02/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647701
خدمات نگهداری فنی ماشین آلات اطفاء حریق جهت میدان نفتی میسان
تاريخ انقضا 12/02/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647548
نوسازی سامانه های سنجش جریان PS3 و PS2 جهت منطقه نفتی حالول
تاريخ انقضا 16/02/2020
كشور: قطر
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.