بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 641558
تامین سامانه های پمپ Pumping Sets جهت بکارگیری در پالایشگاه حمص
تاريخ انقضا 09/09/2019
كشور: سوریه
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 641549
تامین تجهیزات تکنولوژیک، کارخانه و محصولات شیمیایی جهت ترکمن‌گاز
تاريخ انقضا 26/08/2019
كشور: ترکمنستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان روسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 641548
تامین محصولات لوله و فلزات و تجهیزات کارخانه و الکتریکال، ترکمن‌گاز
تاريخ انقضا 23/08/2019
كشور: ترکمنستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان روسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 641547
تامین تجهیزات کارخانه، تکنولوژیک و حفاری جهت بکارگیری در صنعت نفت
تاريخ انقضا 16/08/2019
كشور: ترکمنستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان روسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 641529
عملیات شبیه سازی و خدمات نیتروژن جهت چاههای نفت مناطق ساحلی
تاريخ انقضا 18/08/2019
كشور: قطر
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 641528
خدمات GER Lining جهت عملیات پوشش و لوله چاههای نفت فراساحلی
تاريخ انقضا 19/08/2019
كشور: قطر
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 641527
تامین، نصب و راه اندازی سامانه SARA ابزار شکست در تاسیسات نفتی
تاريخ انقضا 05/08/2019
كشور: قطر
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 641514
طراحی، تامین و نصب سامانه تولید نیتروژن برودتی Cryogenic در بصره
تاريخ انقضا 08/08/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.