بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 676321
تامین تجهیزات الکتریکال و محصولات کمکی جهت بکارگیری در ترکمن‌گاز
تاريخ انقضا 18/07/2022
كشور: ترکمنستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان روسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 675436
تامین تجهیزات شامل کابل‌ حفاری جهت بکارگیری در صنعت نفت، دمشق
تاريخ انقضا 20/06/2022
كشور: سوریه
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان عربی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 675422
تامین انواع تجهیزات عمومی، تکنولوژیک و حفاری جهت صنعت نفت و گاز
تاريخ انقضا 16/06/2022
كشور: ترکمنستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان روسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 675421
تامین لوله، محصولات فلزی، مواد شیمیایی و تجهیزات حفاری، صنعت نفت
تاريخ انقضا 15/06/2022
كشور: ترکمنستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان روسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 674645
تامین انواع تجهیزات عمومی کارخانه و محصولات الکتریکال جهت ترکمن‌گاز
تاريخ انقضا 30/05/2022
كشور: ترکمنستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان روسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 674644
تامین تجهیزات ژئوفیزیک، کنترل و اندازه گیری و مصالح جهت صنعت نفت
تاريخ انقضا 27/05/2022
كشور: ترکمنستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان روسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 674639
اجرای فاز اول پروژه خط جریان Flow Line در میدان نفتی استان میسان
تاريخ انقضا 05/06/2022
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 674638
عملیات مدیریت زباله خطرناک Hazardous Waste در میدان نفتی حلفایه
تاريخ انقضا 25/05/2022
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.