بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 639925
عملیات اورهال تجهیزات موتور پمپ‌های خنک کننده آب تاسیسات راس لفان
تاريخ انقضا 07/07/2019
كشور: قطر
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 639917
مدرن سازی سامانه های پشتیبانی اتوماتیک در پالایشگاه ترکمن‌باشی
تاريخ انقضا 24/07/2019
كشور: ترکمنستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان روسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 639916
تامین ابزار الکتریکی، تجهیزات کارخانه و محصولات شیمیایی، ترکمن‌گاز
تاريخ انقضا 05/07/2019
كشور: ترکمنستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان روسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 639906
مهندسی، تامین و احداث EPC سامانه مشعل در میدان نفتی قرنه غربی
تاريخ انقضا 30/06/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 639905
مهندسی، تامین و احداث تاسیسات پایلوت تولید، میدان نفتی قرنه غربی
تاريخ انقضا 30/06/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 639903
تامین تجهیزات شامل کنترل پنل سرچاهی و خدمات، میدان نفتی حلفایه
تاريخ انقضا 01/07/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 639902
تامین سامانه کامل پمپ‌های سانتریفوژ و قطعات جهت پالایشگاه در بصره
تاريخ انقضا 09/07/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 639901
تامین تجهیزات سنجش آلودگی زیست محیطی جهت پالایشگاه ذیقار، بصره
تاريخ انقضا 03/07/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.