بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 627886
خدمات مشاوره جهت ارتقاء بهره وری ایستگاههای کمپرسور گاز در دهشور
تاريخ انقضا 05/07/2018
كشور: مصر
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 627881
پروژه عمومی احداث 1081 کیلومتر خط لوله انتقال گاز 820mm ساری - آرکا
تاريخ انقضا 22/05/2019
كشور: قزاقستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 627819
مهندسی، تامین و احداث پَد چاههای نفت در فاز2 میدان نفتی قرنه غربی
تاريخ انقضا 28/06/2018
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 627818
اجرای عملیات مشبک‌کاری چاهها و خدمات مرتبط در میدان نفتی حلفایه
تاريخ انقضا 25/06/2018
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 627817
تامین تجهیزات جهت تکمیل عملیات چاههای نفت و تزریق آب، میدان حلفایه
تاريخ انقضا 25/06/2018
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 627816
تامین انواع شیلنگ‌های اطفاء حریق جهت میدان نفتی الغراف، منطقه ذیقار
تاريخ انقضا 13/06/2018
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 627813
عملیات طراحی و احداث واحد تولید گاز مایع در منطقه تخته بازار،‌ ولایت مرو
تاريخ انقضا 27/07/2018
كشور: ترکمنستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان روسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 627812
تامین انواع محصولات لوله و تجهیزات کارخانه جهت بکارگیری در ترکمن‌گاز
تاريخ انقضا 11/07/2018
كشور: ترکمنستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان روسی قابل ارايه است.