بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 637322
عملیات جایگزینی تجهیزات سامانه کنترل، پایش و هشدار پالایشگاه حمص
تاريخ انقضا 22/04/2019
كشور: سوریه
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 637318
تامین، نصب سامانه چگالنده هوا و سازه های فولادی در پالایشگاه شرقی
تاريخ انقضا 29/04/2019
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 637317
تامین و جایگزینی پنل MCC و تجهیزات جهت واحد ABP در پالایشگاه شرقی
تاريخ انقضا 04/04/2019
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 637308
خدمات بازرسی جهت تاسیسات اکتشاف، توسعه و تولید نفت میدان الغراف
تاريخ انقضا 04/04/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 637307
تامین سامانه های مدیریت محیط زیست جهت تاسیسات میدان نفتی حلفایه
تاريخ انقضا 11/04/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 637306
تامین تجهیزات آزمایشگاهی ایستگاه گازی سوم CPF-3 میدان نفتی حلفایه
تاريخ انقضا 08/04/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 637305
تامین تجهیزات عملیات پوشش Casing جدار داخلی چاههای نفت المشرف
تاريخ انقضا 23/04/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 637304
خدمات بازرسی فنی جهت عملیات احداث در پروژه2 میدان نفتی قرنه غربی
تاريخ انقضا 02/04/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.