بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 655923
تامین تجهیزات شامل محصولات الکتریکال جهت بکارگیری در صنعت نفت و گاز
تاريخ انقضا 09/11/2020
كشور: ترکمنستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان روسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 655912
تامین مصالح تکمیلی Completion Material جهت چاه نفت در شاریاتپور
تاريخ انقضا 19/11/2020
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 655911
تامین تجهیزات شامل سامانه رایانه ای بررسی لجن چاه نفت، پتروبنگالا
تاريخ انقضا 12/11/2020
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 655903
عملیات EPCC جهت گسترش و ارتقاء ایستگاه سوخت میدان نفتی الاحدب
تاريخ انقضا 25/10/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 655902
تامین سامانه اعلان حریق و شناسایی گازها جهت پالایشگاه، استان بصره
تاريخ انقضا 02/11/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 655901
تامین تجهیزات و قطعات جهت برجها، مجاری و رئاکتورها در پالایشگاه، بصره
تاريخ انقضا 08/11/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 655746
خدمات پشتیبانی نگهداری فنی جهت جایگاه‌ها و تاسیسات نفتی میسعید
تاريخ انقضا 08/11/2020
كشور: قطر
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 655723
مطالعات امکان‌سنجی جهت توسعه پالایشگاه‌های سیدی و ترکمن‌باشی
تاريخ انقضا 11/11/2020
كشور: ترکمنستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان روسی قابل ارايه است.