بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 657835
خدمات نگهداری جانبی Turnaround جهت ایستگاههای میدان نفتی دخان
تاريخ انقضا 27/12/2020
كشور: قطر
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 657824
تامین تجهیزات تکنولوژیک و محصولات شیمیایی و کمکی جهت ترکمن‌گاز
تاريخ انقضا 30/12/2020
كشور: ترکمنستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان روسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 657823
تامین انواع تجهیزات الکتریکال و ابزار جهت بکارگیری در صنعت نفت و گاز
تاريخ انقضا 28/12/2020
كشور: ترکمنستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان روسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 657822
تامین تجهیزات شامل انواع لوله و ولو، پروژه انتقال LPG ابوغریب - الانبار
تاريخ انقضا 20/12/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 657821
خدمات پشتیبانی فنی جهت تاسیسات تولید نفت در میدان حلفایه، العماره
تاريخ انقضا 27/12/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 657637
تامین مصالح شامل آجر جهت کف‌سازی هیتر‌ها و بویلرهای پالایشگاه بانیاس
تاريخ انقضا 10/01/2021
كشور: سوریه
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 657615
تامین لوله و محصولات فلزی و تجهیزات الکتریکال و کابل جهت ترکمن‌گاز
تاريخ انقضا 25/12/2020
كشور: ترکمنستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان روسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 657614
تامین محصولات شیمیایی، مصالح و تجهیزات جهت بکارگیری در ترکمن‌گاز
تاريخ انقضا 21/12/2020
كشور: ترکمنستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان روسی قابل ارايه است.