بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 632627
عملیات به روز رسانی سامانه ABB DCS جهت میدان نفتی آلفای شمالی
تاريخ انقضا 11/11/2018
كشور: قطر
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 632604
مهندسی، تامین و احداث تاسیسات پایلوت تولید نفت در یمامه، قرنه غربی
تاريخ انقضا 14/11/2018
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 632601
خدمات نظارت بر عملیات حفاری و زمین‌شناسی در بلوک 10 اکتشاف نفت
تاريخ انقضا 04/11/2018
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 632213
اجرای مطالعات امکان‌سنجی، طراحی و راه اندازی سامانه های تولید لوله
تاريخ انقضا 20/11/2018
كشور: ترکمنستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان روسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 632212
تامین تجهیزات ژئوفیزیک و انواع محصولات لوله و فلزات جهت صنعت نفت
تاريخ انقضا 16/11/2018
كشور: ترکمنستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان روسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 632211
تامین محصولات لوله و تجهیزات الکتریکی و اندازه گیری جهت ترکمن‌گاز
تاريخ انقضا 14/11/2018
كشور: ترکمنستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان روسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 632179
تامین، نصب و اجرای دیگ بخار (شیوه کلید در دست) در پالایشگاه حمص
تاريخ انقضا 03/12/2018
كشور: سوریه
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 632174
تامین و نصب سامانه پاششی اطفاء حریق تاسیسات نفتی در الخطیه
تاريخ انقضا 11/11/2018
كشور: قطر
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.