بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 661331
خدمات نگهداری فنی تاسیسات دریایی و سامانه های نفتی در میسعید
تاريخ انقضا 11/04/2021
كشور: قطر
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 661322
عملیات توسعه و نظارت بر سامانه اتصال 8 چاه در میدان گازی گالکینیش
تاريخ انقضا 16/04/2021
كشور: ترکمنستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان روسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 661321
تامین لوله و محصولات فلزی و تجهیزات عمومی جهت بکارگیری در ترکمن‌گاز
تاريخ انقضا 16/04/2021
كشور: ترکمنستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان روسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 661318
تامین تجهیزات شامل Tube Bundle خنک کننده هوا جهت پالایشگاه بانیاس
تاريخ انقضا 25/04/2021
كشور: سوریه
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 661317
تامین انواع قطعات کنترول Spare Parts for Control Valve جهت پالایشگاه
تاريخ انقضا 12/04/2021
كشور: سوریه
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 661306
تامین تجهیزات ایستگاه اصلی برق جهت سامانه ذخیره در پالایشگاه، بصره
تاريخ انقضا 21/04/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 661305
خدمات پشتیبانی فنی جهت تجهیزات و تاسیسات در میدان نفتی حلفایه
تاريخ انقضا 14/04/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 661304
تامین تجهیزات و قطعات مکانیکال جهت ایستگاه برق در میدان نفتی حلفایه
تاريخ انقضا 11/04/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.