بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 653317
تدوین استراتژی و امکان‌سنجی گسترش مجتمع پالایشگاهی ترکمن‌باشی
تاريخ انقضا 02/09/2020
كشور: ترکمنستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان روسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 653316
تامین تجهیزات الکتریکال و محصولات شیمیایی جهت بکارگیری در ترکمن‌گاز
تاريخ انقضا 12/08/2020
كشور: ترکمنستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان روسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 653313
تامین تجهیزات شامل انواع قطعات پمپ جهت بکارگیری در پالایشگاه حمص
تاريخ انقضا 01/09/2020
كشور: سوریه
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 653312
تامین تجهیزات شامل لوله های 6” و 8” و ملزومات جهت میدان نفتی حلفایه
تاريخ انقضا 23/08/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 653311
طراحی، احداث و تست چاه‌های سلمان3 و سلمان4 در بلوک نفتی دوازدهم
تاريخ انقضا 27/07/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 653039
نگهداری فنی سامانه های ایمنی منطقه تعاقد در میدان نفتی قرنه غربی
تاريخ انقضا 02/08/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 653038
خدمات بازرسی مستقل جهت پروژه توسعه تولید نفت در میدان الاحدب
تاريخ انقضا 20/07/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان عربی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 653037
خدمات حفاری 2 چاه افقی و نصب تجهیزات، میدان نفتی گوتوردپه شمالی
تاريخ انقضا 28/07/2020
كشور: ترکمنستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان روسی قابل ارايه است.