بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643551
جایگزینی سامانه کنترل و اندازه گیری واحد ایزومراسیون پالایشگاه حمص
تاريخ انقضا 17/11/2019
كشور: سوریه
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643545
طراحی و تامین صنعتی تاسیسات شامل مهندسی و تجهیزات فنی ترکمن‌گاز
تاريخ انقضا 22/10/2019
كشور: ترکمنستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان روسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643544
تامین محصولات شیمیایی و مواد کمکی جهت پالایشگاه نفت ترکمن‌باشی
تاريخ انقضا 21/10/2019
كشور: ترکمنستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان روسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643516
تامین تجهیزات شامل لوله های بدون درز و اتصالات جهت پالایشگاه در بصره
تاريخ انقضا 27/10/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643515
تامین سامانه اعلان حریق و تشخیص گاز جهت بکارگیری در پالایشگاه، بصره
تاريخ انقضا 24/10/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643514
تامین مبدل حرارتی Heat Exchanger جهت کارخانه کود شیمیایی در بصره
تاريخ انقضا 22/10/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643513
گسترش ایستگاه موتورلا Motorola Base Station در میدان نفتی میسان
تاريخ انقضا 14/10/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643512
تامین قطعات ولوهای کنترل نوع Rexa و Severn جهت میدان نفتی حلفایه
تاريخ انقضا 24/10/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.