بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 638622
تامین ذغال فعال شده جهت رئاکتور مراکس کروسین در پالایشگاه بانیاس
تاريخ انقضا 02/06/2019
كشور: سوریه
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.