بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 639925
عملیات اورهال تجهیزات موتور پمپ‌های خنک کننده آب تاسیسات راس لفان
تاريخ انقضا 07/07/2019
كشور: قطر
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.