بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643346
بازرسی و پشتیبانی مهندسی جهت اورهال تاسیسات نفتی در میسعید
تاريخ انقضا 06/10/2019
كشور: قطر
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.