بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 644244
جایگزینی سامانه کنترل و پایش در واحد بازتولید کاتالیزور پالایشگاه حمص
تاريخ انقضا 12/11/2019
كشور: سوریه
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.