بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645251
خدمات پوشش ایپوکسی جهت عملیات لوله گذاری چاههای نفتی ساحلی
تاريخ انقضا 08/12/2019
كشور: قطر
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.