بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 648076
تامین تجهیزات و اجرا جهت بازرسی سامانه های فراساحلی صنعت نفت
تاريخ انقضا 08/03/2020
كشور: قطر
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.