بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 657835
خدمات نگهداری جانبی Turnaround جهت ایستگاههای میدان نفتی دخان
تاريخ انقضا 27/12/2020
كشور: قطر
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.