بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 659743
تامین و اجرای داربست جهت میدان‌های نفتی فراساحلی مرجان و حالول
تاريخ انقضا 21/02/2021
كشور: قطر
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.