بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 660852
عملیات اجرایی و نگهداری ایستگاه‌های پایش کیفیت هوا در 4 سایت نفتی
تاريخ انقضا 21/03/2021
كشور: قطر
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.