بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643831
تامین تجهیزات و مواد شامل 50تن تقویت کننده اوکتان، پالایشگاه بانیاس
تاريخ انقضا 12/11/2019
كشور: سوریه
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643817
تامین انواع قطعات الکتریکال جهت تصفیه خانه CPF3 میدان نفتی حلفایه
تاريخ انقضا 31/10/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643816
تامین تجهیزات شامل قطعات پمپ جهت بکارگیری در میدان نفتی حلفایه
تاريخ انقضا 31/10/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643815
تامین تجهیزات شامل کنترل ولو جهت واحد LPG-2 پالایشگاه، استان بصره
تاريخ انقضا 05/11/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643814
تامین تجهیزات مرکزهای کنترل موتور LV جهت بکارگیری در پالایشگاه بصره
تاريخ انقضا 30/10/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643813
مطالعات یکپارچه آسیب‌های پوشش Casing تاسیسات میدان نفتی میسان
تاريخ انقضا 17/10/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643812
تامین سامانه HP & LP جهت راه اندازی مشعل‌ها در میدان نفتی میسان
تاريخ انقضا 15/10/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643811
تامین قطعات الکتریکی جهت پروژه EPC در BUT میدان نفتی میسان (تمدید)
تاريخ انقضا 17/10/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.