بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 667426
خدمات مشاوره و پشتیبانی جهت سامانه الحاقی SAP میدان نفتی حلفایه
تاريخ انقضا 21/10/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 667425
خدمات ساخت و ساز، تعمیر و نگهداری خط لوله آب در میدان نفتی الاحدب
تاريخ انقضا 10/10/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 667237
خدمات طراحی مهندسی و مشاوره جهت پشتیبانی اجرای طرح‌های نفت
تاريخ انقضا 24/10/2021
كشور: قطر
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 667217
تامین تجهیزات عمومی کارخانه، تکنولوژیک و محصولات کمکی، ترکمن‌گاز
تاريخ انقضا 18/10/2021
كشور: ترکمنستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان روسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 667216
تامین انواع محصولات شیمیایی و مواد کمکی جهت بکارگیری در صنعت نفت
تاريخ انقضا 11/10/2021
كشور: ترکمنستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان روسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 667214
تامین تجهیزات اندازه گیری جهت سامانه تزریق آب در میدان نفتی حلفایه
تاريخ انقضا 24/10/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 667213
طراحی، تامین، نصب و راه اندازی سامانه میعان آب جهت مخازن نفت خام
تاريخ انقضا 12/10/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 667212
تامین تجهیزات شامل سامانه پمپاژ آب فشار بالا جهت پالایشگاه در بصره
تاريخ انقضا 09/10/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.