بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 650812
تامین سامانه اندازه گیری جریان گاز جهت میدان نفتی در استان میسان
تاريخ انقضا 26/05/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 650811
تامین قطعات دمنده و پمپ‌های دیافراگم و شیمیایی، میدان نفتی میسان
تاريخ انقضا 18/05/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 650531
تامین تجهیزات و قطعات پمپ به مدت 3سال جهت بکارگیری در صنعت نفت
تاريخ انقضا 11/05/2020
كشور: قطر
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 650525
تامین انواع تجهیزات کارخانه، الکتریکال و ابزار جهت بکارگیری در ترکمن‌گاز
تاريخ انقضا 20/05/2020
كشور: ترکمنستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان روسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 650524
تامین محصولات کمکی و انواع تجهیزات جهت بکارگیری در صنعت نفت و گاز
تاريخ انقضا 15/05/2020
كشور: ترکمنستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان روسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 650514
عملیات بازرسی و اورهال سامانه نمکزدایی D3/D4 میدان نفتی میسان
تاريخ انقضا 12/05/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 650513
تامین تجهیزات شامل خشک کننده هوا جهت DGS در میدان نفتی میسان
تاريخ انقضا 21/05/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 650512
عملیات تکمیل چاه و خدمات مرتبط Workover Rig در میدان نفتی میسان
تاريخ انقضا 17/05/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.