بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 672823
عملیات بهسازی سامانه تقطیر اتمسفریک و مواد مرتبط، پالایشگاه بانیاس
تاريخ انقضا 17/04/2022
كشور: سوریه
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 672822
تامین مواد شیمیایی شامل 200تن تری اتیلن گلیکول جهت صنعت نفت
تاريخ انقضا 10/04/2022
كشور: سوریه
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 672821
تامین ماده تسهیل کننده جریان مازوت (نفت گاز) جهت پالایشگاه حمص
تاريخ انقضا 22/03/2022
كشور: سوریه
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 672818
عملیات نظارت بر فشار Pressure Surveillance جهت میدان نفتی حلفایه
تاريخ انقضا 27/03/2022
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 672817
عملیات کالیبراسیون جریان‌سنج‌ها، پروژه توسعه میدان نفتی در الاحدب
تاريخ انقضا 22/03/2022
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 672322
تامین لوله و محصولات فلزی، تجهیزات الکتریکال و روانسازها، ترکمن‌گاز
تاريخ انقضا 14/03/2022
كشور: ترکمنستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان روسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 672321
تامین تجهیزات ژئوفیزیک، الکتروتکنیک و کنترل و اندازه گیری، صنعت نفت
تاريخ انقضا 14/03/2022
كشور: ترکمنستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان روسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 672306
اجرای عملیات تست چاه‌ها و ارائه خدمات مرتبط  در میدان نفتی حلفایه
تاريخ انقضا 13/03/2022
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.