بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 661511
تامین ابزارهای نگهداری و قطعات جهت سامانه تصفیه، میدان نفتی احدب
تاريخ انقضا 14/04/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان عربی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 637301
تامین تجهیزات الکتروتکنیکال، تست و اندازه گیری جهت صنعت نفت و گاز
تاريخ انقضا 22/04/2019
كشور: ترکمنستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان روسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 630561
تامین تجهیزات شامل مخازن ذخیره مواد شیمیایی جهت ایستگاه M در دبی
تاريخ انقضا 13/09/2018
كشور: امارات
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 623571
تامین تجهیزات کنترل و اندازه گیری، الکتریکی و مصالح ساختمان، ترکمن‌گاز
تاريخ انقضا 28/03/2018
كشور: ترکمنستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان روسی قابل ارايه است.