بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 651912
تامین انواع پمپ‌های تغذیه و تزریق آب جهت میدان نفتی در استان میسان
تاريخ انقضا 10/06/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 651905
تامین تجهیزات و قطعات کمپرسور هوا جهت بکارگیری در پالایشگاه بانیاس
تاريخ انقضا 20/07/2020
كشور: سوریه
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 651904
تامین تجهیزات الکتریکال و قطعات جهت بکارگیری در پالایشگاه ترکمن‌باشی
تاريخ انقضا 30/06/2020
كشور: ترکمنستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان روسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 651903
تامین انواع تجهیزات کارخانه، الکتریکال و ابزار جهت بکارگیری در ترکمن‌گاز
تاريخ انقضا 06/07/2020
كشور: ترکمنستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان روسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 651902
تامین تجهیزات تکنولوژیک و آزمایشگاهی جهت بکارگیری در صنعت نفت
تاريخ انقضا 01/07/2020
كشور: ترکمنستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان روسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 651901
عملیات شناسایی بدون واسطه In-Line خطوط لوله گاز جهت ترکمن‌گاز
تاريخ انقضا 30/06/2020
كشور: ترکمنستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان روسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 651645
تامین تجهیزات کارخانه، محصولات الکتریکال و ابزار جهت صنعت نفت و گاز
تاريخ انقضا 29/06/2020
كشور: ترکمنستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان روسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 651644
طراحی و احداث بلوک تولید ایزوبوتان در کارخانه پلیمر کیانلی جهت ترکمن‌گاز
تاريخ انقضا 23/06/2020
كشور: ترکمنستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان روسی قابل ارايه است.