بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 646131
تامین محصولات کمکی، تجهیزات کارخانه و کنترل و اندازه گیری، ترکمن‌گاز
تاريخ انقضا 10/01/2020
كشور: ترکمنستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان روسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 646122
جایگزینی سامانه کنترل، پایش و هشدار در واحد U510 پالایشگاه حمص
تاريخ انقضا 07/01/2020
كشور: سوریه
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 646121
تامین 50تن تقویت کننده اوکتان Octane Booster جهت پالایشگاه بانیاس
تاريخ انقضا 19/01/2020
كشور: سوریه
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645648
مهندسی و نصب سامانه انتقال LPG شامل خطوط لوله و تاسیسات مرتبط
تاريخ انقضا 29/12/2019
كشور: قطر
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645647
خدمات نظارت Co2 Well Tracer جهت چاههای نفتی ساحلی و فراساحلی
تاريخ انقضا 22/12/2019
كشور: قطر
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645646
تامین انواع تجهیزات کارخانه، الکتریکال و محصولات کمکی جهت ترکمن گاز
تاريخ انقضا 03/01/2020
كشور: ترکمنستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان روسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645645
تامین تجهیزات الکتروتکنیک، ژئوفیزیک و کنترل و اندازه گیری، صنعت نفت
تاريخ انقضا 26/12/2019
كشور: ترکمنستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان روسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645637
تامین تجهیزات شامل اتصالات خط لوله ایستگاه کمپرسور گاز در اشوگنج
تاريخ انقضا 30/12/2019
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.