بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669901
تامین تجهیزات جهت سامانه خنک کننده هوا 106-A1 پالایشگاه بانیاس
تاريخ انقضا 18/01/2022
كشور: سوریه
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669537
تامین ماده شیمیایی اکسیژن‌زدای آب جهت بکارگیری در پالایشگاه بانیاس
تاريخ انقضا 15/12/2021
كشور: سوریه
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669534
تامین تجهیزات کارخانه و محصولات الکتریکی و شیمیایی جهت ترکمن‌گاز
تاريخ انقضا 24/12/2021
كشور: ترکمنستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان روسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669513
تامین ابزار و تجهیزات و خدمات مرتبط جهت میدان نفتی در استان میسان
تاريخ انقضا 19/12/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669512
خدمات مدیریت و پشتیبانی فنی سامانه تزریق آب چاه‌های نفتی حلفایه
تاريخ انقضا 19/12/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669511
تامین تجهیزات اساسی و ملزومات تخصصی جهت تاسیسات نفتی حلفایه
تاريخ انقضا 22/12/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669143
نوسازی و ارتقاء مجتمع‌های NGL و سازه های مرتبط، منطقه نفتی میسعید
تاريخ انقضا 19/12/2021
كشور: قطر
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669142
عملیات بازرسی خطوط لوله انتقال فراورده های نفتی در میسعید و دخان
تاريخ انقضا 05/12/2021
كشور: قطر
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.