بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669913
احداث کارخانه تولید ماده پلی‌وینیل با استفاده از گاز در داش‌اغوز (تمدید)
تاريخ انقضا 06/01/2022
كشور: ترکمنستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان روسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669909
عملیات نصب سامانه بستر آنودی Anode Bed در چاه‌های نفتی میسان
تاريخ انقضا 05/01/2022
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669908
خدمات نگهداری فنی تاسیسات تولید به مدت 4سال، میدان نفتی حلفایه
تاريخ انقضا 03/01/2022
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669906
تامین تجهیزات شامل لوله و اتصالات فلنجی و متالیک جهت صنعت نفت
تاريخ انقضا 17/01/2022
كشور: قطر
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669903
تامین مواد موثر بر جریان مازوت Depressing Agents پالایشگاه بانیاس
تاريخ انقضا 18/01/2022
كشور: سوریه
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669902
تامین مواد شیمیایی جهت تصفیه سوخت دیگهای بخار پالایشگاه بانیاس
تاريخ انقضا 04/01/2022
كشور: سوریه
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669901
تامین تجهیزات جهت سامانه خنک کننده هوا 106-A1 پالایشگاه بانیاس
تاريخ انقضا 18/01/2022
كشور: سوریه
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669537
تامین ماده شیمیایی اکسیژن‌زدای آب جهت بکارگیری در پالایشگاه بانیاس
تاريخ انقضا 15/12/2021
كشور: سوریه
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.