بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669534
تامین تجهیزات کارخانه و محصولات الکتریکی و شیمیایی جهت ترکمن‌گاز
تاريخ انقضا 24/12/2021
كشور: ترکمنستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان روسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669513
تامین ابزار و تجهیزات و خدمات مرتبط جهت میدان نفتی در استان میسان
تاريخ انقضا 19/12/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669512
خدمات مدیریت و پشتیبانی فنی سامانه تزریق آب چاه‌های نفتی حلفایه
تاريخ انقضا 19/12/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669511
تامین تجهیزات اساسی و ملزومات تخصصی جهت تاسیسات نفتی حلفایه
تاريخ انقضا 22/12/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669143
نوسازی و ارتقاء مجتمع‌های NGL و سازه های مرتبط، منطقه نفتی میسعید
تاريخ انقضا 19/12/2021
كشور: قطر
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669142
عملیات بازرسی خطوط لوله انتقال فراورده های نفتی در میسعید و دخان
تاريخ انقضا 05/12/2021
كشور: قطر
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669133
تامین تجهیزات حفاری، تکنولوژیک و محصولات شیمیایی جهت صنعت نفت
تاريخ انقضا 09/12/2021
كشور: ترکمنستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان روسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669132
تامین محصولات شیمیایی و مواد کمکی جهت بکارگیری در صنعت نفت
تاريخ انقضا 06/12/2021
كشور: ترکمنستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان روسی قابل ارايه است.