بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 650816
تامین لوله و محصولات فلزی،‌ انواع کابل و ابزار الکتریکال جهت ترکمن‌گاز
تاريخ انقضا 01/06/2020
كشور: ترکمنستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان روسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 650815
تامین تجهیزات کارخانه، الکتریکال و ابزار جهت بکارگیری در صنعت نفت و گاز
تاريخ انقضا 29/05/2020
كشور: ترکمنستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان روسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 650814
تامین انواع تجهیزات عمومی کارخانه، تکنولوژیک و حفاری جهت صنعت نفت
تاريخ انقضا 28/05/2020
كشور: ترکمنستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان روسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 650813
عملیات احداث مخزن آب سامانه اطفاء حریق جهت میدان نفتی در میسان
تاريخ انقضا 13/05/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 650812
تامین سامانه اندازه گیری جریان گاز جهت میدان نفتی در استان میسان
تاريخ انقضا 26/05/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 650811
تامین قطعات دمنده و پمپ‌های دیافراگم و شیمیایی، میدان نفتی میسان
تاريخ انقضا 18/05/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 650531
تامین تجهیزات و قطعات پمپ به مدت 3سال جهت بکارگیری در صنعت نفت
تاريخ انقضا 11/05/2020
كشور: قطر
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 650525
تامین انواع تجهیزات کارخانه، الکتریکال و ابزار جهت بکارگیری در ترکمن‌گاز
تاريخ انقضا 20/05/2020
كشور: ترکمنستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان روسی قابل ارايه است.