بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643513
گسترش ایستگاه موتورلا Motorola Base Station در میدان نفتی میسان
تاريخ انقضا 14/10/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643512
تامین قطعات ولوهای کنترل نوع Rexa و Severn جهت میدان نفتی حلفایه
تاريخ انقضا 24/10/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643511
تامین تجهیزات شامل Filter Elements جهت تصفیه گاز در میدان حلفایه
تاريخ انقضا 24/10/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643346
بازرسی و پشتیبانی مهندسی جهت اورهال تاسیسات نفتی در میسعید
تاريخ انقضا 06/10/2019
كشور: قطر
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643337
اجرای عملیات تعمیر Skirt of Delayed Coke Drums در پالایشگاه حمص
تاريخ انقضا 28/10/2019
كشور: سوریه
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643332
عملیات بازسازی ایستگاههای کاهنده 1&2 پالایشگاه نفت ترکمن‌باشی
تاريخ انقضا 10/10/2019
كشور: ترکمنستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان روسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643331
تامین لوله و محصولات فلزی و تجهیزات کنترل و اندازه گیری، ترکمن‌گاز
تاريخ انقضا 21/10/2019
كشور: ترکمنستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان روسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643305
خدمات نگهداری ایستگاه اصلی تصفیه نفت OPS در میدان نفتی احدب
تاريخ انقضا 11/10/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان عربی قابل ارايه است.