بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 675422
تامین انواع تجهیزات عمومی، تکنولوژیک و حفاری جهت صنعت نفت و گاز
تاريخ انقضا 16/06/2022
كشور: ترکمنستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان روسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 675421
تامین لوله، محصولات فلزی، مواد شیمیایی و تجهیزات حفاری، صنعت نفت
تاريخ انقضا 15/06/2022
كشور: ترکمنستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان روسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 674645
تامین انواع تجهیزات عمومی کارخانه و محصولات الکتریکال جهت ترکمن‌گاز
تاريخ انقضا 30/05/2022
كشور: ترکمنستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان روسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 674644
تامین تجهیزات ژئوفیزیک، کنترل و اندازه گیری و مصالح جهت صنعت نفت
تاريخ انقضا 27/05/2022
كشور: ترکمنستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان روسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 674639
اجرای فاز اول پروژه خط جریان Flow Line در میدان نفتی استان میسان
تاريخ انقضا 05/06/2022
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 674638
عملیات مدیریت زباله خطرناک Hazardous Waste در میدان نفتی حلفایه
تاريخ انقضا 25/05/2022
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 674637
تامین 950مترمکعب مواد ضدخوردگی جهت بکارگیری در میدان نفتی احدب
تاريخ انقضا 24/05/2022
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 673748
مهندسی، تامین، نصب و احداث خطوط لوله EPIC جهت تاسیسات نفتی
تاريخ انقضا 08/05/2022
كشور: قطر
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.